Teklif Al

Portfolio Category: Gazlı Hava Kurutucuları

Gazlı Hava Kurutucuları

Soğutma gazlı kurutucular basınçlı hava sistemlerinde; havanın içindeki su buharını ayrıştırmak amacıyla oldukça yaygın olarak kullanılırlar. Eşanjörden geçen basınçlı havanın sıcaklığı, kapalı devre soğutma gazı vasıtasıyla +3 ila +7 ℃ seviyelerine kadar düşürülür ve sistemde bulunan su buharı yoğuşturularak suya dönüştürülür. Likit forma dönüşen su buharı, seviye sensörlü kondens tahliye cihazlarıyla hava kaybedilmeden sistemden uzaklaştırılır.

Gazlı tip hava kurutucular, yatırım ve bakım maliyetleri düşük olduğundan, yüksek kalitede basınçlı hava gerektirmeyen genel amaçlı uygulamalar için idealdir. Cihazların verimliliği kullanılan eşanjörün dizaynına, ekovatın yapısına ve soğutma gazının tipine göre değişiklik gösterir.

Gazlı Hava Kurutucunun Kullanım Alanları

Soğutuculu tip kurutucular; genellikle tekstil, otomotiv, demir-çelik, çimento, mobilya, ağır endüstri gibi birçok sanayi dalında kullanılan, pnömatik valf, silindir, piston gibi enstrümanlar ve hava tabancaları için gerekli basınçlı hava kalitesini sağlamak için kullanılmaktadır. ISO 8573-1 hava kalitesi standardına göre bu tip kurutucularla Class 4., 5. ve 6. kalitede (kalan su buharı açısından) hava elde edilebilir.

Gazlı tip kurutucuların kullanımı; basınçlı hava tesisatının binanın dışından geçtiği ve kışın ortam sıcaklığının 3 ºC’nin altında olduğu durumlarda sakıncalı ve yetersiz kalabilmektedir. Şöyle ki; soğutuculu kurutucu ile +3 ºC basınçlı çiğlenme sıcaklığında elde edilmiş hava, kullanım noktasına iletilene kadar karşılaşacağı daha düşük ortam sıcaklıklarında yeniden kondens bırakabilir, oluşacak su donarak sisteme zarar bile verebilir. Bu gibi durumlarda, daha iyi çiğlenme sıcaklıkları sağlayan adsorpsiyonlu tip kimyasal kurutucular önerilmektedir.

Girişinde 1 micron gözenek çaplı ve çıkışında 0,01 mikron gözenek çaplı coalescing filtreler kullanılan gazlı tip basınçlı hava kurutucularının, Giriş Filtresi; cihaz içinde bulunan evaporatör eşanjörünü korumak için kullanılır. Çıkış Filtresi ise; istenilen hava kalitesini sağlamak için kullanılmaktadır.

Gazlı tip basınçlı hava kurutucularımızı piyasadaki benzer ürünlerden ayıran en önemli özelliği sorunsuz çalışması ve çok düşük enerji tüketimiyle kullanıcıya tasarruf sağlamasıdır.